Zarządzenie NR 61/19 Burmistrza Lipska z dnia 15 marca 2019r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Lipsku do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Drukuj