Zarządzenie Nr 56/19 Burmistrza Lipska z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych, dotyczących posłów do Parlamentu Europejski

Drukuj