Zarządzenie Nr 47/19 Burmistrza Lipska z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych

Drukuj