Zarządzenie Nr 49/19 Burmistrza Lipska z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41/19 Burmistrza Lipska z dnia 21 stycznia w sprawie zwołania zebrań wiejskich, na których ma być dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej, zmienionego Zarządze

Drukuj