Zarządzenie Nr 46/19 Burmistrza Lipska z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41/19 Burmistrza Lipska z dnia 21 stycznia w sprawie zwołania zebrań wiejskich, na których ma być dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej

Drukuj