Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne

Drukuj

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Burmistrz Lipska przypomina, iż gminnym systemem gospodarowania odpadami nie zostały objęte nieruchomości niezamieszkałe przez mieszkańców.

Właściciele takich nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w urządzenia do gromadzenia odpadów oraz do posiadania aktualnych umów na wywóz nieczystości stałych i ciekłych, a także dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Wykaz przedsiębiorstw posiadających zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Lipsk:

Rejestr działalności regulowanej