Obowiązek wyposażania posesji w pojemniki do odpadów

Drukuj

Szanowni Mieszkańcy Gminy Lipsk

Uprzejmie przypominam o obowiązku wyposażania posesji w pojemniki do zbierania odpadów. Przypominam także, że na terenie naszej gminy obowiązuje selektywna zbiórka odpadów w miejscu ich wytwarzania.

Z informacji będących w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Lipsku wynika, że nie wszyscy właściciele posesji zawarli umowy na odbiór śmieci. Istnieje także ogromny problem z segregacją odpadów, zwłaszcza w Lipsku.

W związku z powyższym informuję, że umowy na odbiór odpadów można zawrzeć z następującymi firmami:

Właściciele posesji, którzy nie dopełnią tego obowiązku, w najbliższym czasie mogą spodziewać się kontroli, w wyniku której nałożone zostaną na nich górne stawki opłat za wywożenie odpadów i z ok. 150 zł rocznie  opłata wzrośnie  do ok. 340  zł.

W trosce o środowisko w którym żyjemy, a także o zdrowie i dobro nas samych oraz przyszłych pokoleń

Burmistrz Lipska
Małgorzata Cieśluk