OCHRONA ŚRODOWISKA

Obowiązek wyposażania posesji w pojemniki do odpadów

Szanowni Mieszkańcy Gminy Lipsk

Uprzejmie przypominam o obowiązku wyposażania posesji w pojemniki do zbierania odpadów. Przypominam także, że na terenie naszej gminy obowiązuje selektywna zbiórka odpadów w miejscu ich wytwarzania.

Z informacji będących w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Lipsku wynika, że nie wszyscy właściciele posesji zawarli umowy na odbiór śmieci. Istnieje także ogromny problem z segregacją odpadów, zwłaszcza w Lipsku.

W związku z powyższym informuję, że umowy na odbiór odpadów można zawrzeć z następującymi firmami:

  • Biom Sp. z o.o. z Dąbrowy Biał. tel. (85) 71 61 800
  • Przedsiębiorstwo usługowo - asenizacyjne ASTWA z Białegostoku, tel. (85) 653 95 93
  • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Dąbrowy Biał., tel. (85) 71 21 201
  • Przedsiębiorstwo Transportowe "Necko" z Augustowa, tel. (87) 643 24 60
  • "MPO" Sp. z o.o. z Białegostoku, tel. (85) 676 83 00

Właściciele posesji, którzy nie dopełnią tego obowiązku, w najbliższym czasie mogą spodziewać się kontroli, w wyniku której nałożone zostaną na nich górne stawki opłat za wywożenie odpadów i z ok. 150 zł rocznie  opłata wzrośnie  do ok. 340  zł.

W trosce o środowisko w którym żyjemy, a także o zdrowie i dobro nas samych oraz przyszłych pokoleń

Burmistrz Lipska
Małgorzata Cieśluk

Urząd Miejski w Lipsku

16 - 315 Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
tel.: 87 64 22 700
fax.: 87 64 22 705

gmina@lipsk.pl

Godziny pracy urzędu

Poniedziałek - 7:15 - 15:15
Wtorek - 7:15 - 15:15
Środa - 7:15 - 15:15
Czwartek - 7:15 - 15:15
Piątek - 7:30 - 15:30
Sobota, niedziela  - nieczynny 

Konto bankowe

BS SUWAŁKI o/LIPSK

46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Dane do faktur

Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

NIP: 846 – 15 – 97 – 158