Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Drukuj

GMINNY PUNKT ZBIÓRKI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH I ELEKTROZŁOMU ORAZ ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
Do kontenera KE – 7 w kolorze pomarańczowym wrzucamy zużyte świetlówki, akumulatory i baterie.

Niepotrzebny sprzęt elektryczny i elektroniczny można przywieźć i postawić obok tego kontenera.Rozwiązany został również problem odpadów wielkogabarytowych. Niepotrzebne meble, wersalki itp. można odwieźć indywidualnie do punktu demontażu odpadów wielkogabarytowych w sortowni odpadów w Dolistowie Starym bądź zaczekać na zbiórkę ogólnogminną, która będzie organizowana w miarę potrzeb.

Wszelkie koszty związane z w/wym. przedsięwzięciami ponosić będzie gmina.

Burmistrz Lipska
Małgorzata Cieśluk