OCHRONA ŚRODOWISKA

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

GMINNY PUNKT ZBIÓRKI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH I ELEKTROZŁOMU ORAZ ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
Do kontenera KE – 7 w kolorze pomarańczowym wrzucamy zużyte świetlówki, akumulatory i baterie.

Niepotrzebny sprzęt elektryczny i elektroniczny można przywieźć i postawić obok tego kontenera.Rozwiązany został również problem odpadów wielkogabarytowych. Niepotrzebne meble, wersalki itp. można odwieźć indywidualnie do punktu demontażu odpadów wielkogabarytowych w sortowni odpadów w Dolistowie Starym bądź zaczekać na zbiórkę ogólnogminną, która będzie organizowana w miarę potrzeb.

Wszelkie koszty związane z w/wym. przedsięwzięciami ponosić będzie gmina.

Burmistrz Lipska
Małgorzata Cieśluk

Urząd Miejski w Lipsku

16 - 315 Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
tel.: 87 64 22 700
fax.: 87 64 22 705

gmina@lipsk.pl

Godziny pracy urzędu

Poniedziałek - 7:15 - 15:15
Wtorek - 7:15 - 15:15
Środa - 7:15 - 15:15
Czwartek - 7:15 - 15:15
Piątek - 7:30 - 15:30
Sobota, niedziela  - nieczynny 

Konto bankowe

BS SUWAŁKI o/LIPSK

46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Dane do faktur

Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

NIP: 846 – 15 – 97 – 158