Przeterminowane leki przynieś do apteki

Drukuj

Uprzejmie informujemy, że od listopada br. na terenie naszej gminy istnieje możliwość bezpłatnego oddania niewykorzystanych i przeterminowanych lekarstw. Gmina zakupiła konfiskator, czyli pojemnik do gromadzenia przeterminowanych lekarstw, który został umieszczony w aptece w Lipsku, ul. Rynak 7 a.

Przeterminowane leki to odpady niebezpieczne, które – ze względu na dużą aktywność biologiczną - stanowią bardzo poważne zagrożenie dla środowiska. Powinny być one gromadzone selektywnie, a następnie utylizowane w spalarniach odpadów medycznych lub gromadzone na składowiskach odpadów niebezpiecznych.

Do konfiskatora można wrzucać lekarstwa w postaci tabletek, drażetek, ampułek, maści, proszków, syropów, kropli, aerozoli. Nie wrzucamy natomiast termometrów, używanych igieł i strzykawek

Informacje na ten temat można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lipsku pod nr tel. (087) 64 22 703.

Burmistrz Lipska
Małgorzata Cieśluk