OCHRONA ŚRODOWISKA

Przeterminowane leki przynieś do apteki

Uprzejmie informujemy, że od listopada br. na terenie naszej gminy istnieje możliwość bezpłatnego oddania niewykorzystanych i przeterminowanych lekarstw. Gmina zakupiła konfiskator, czyli pojemnik do gromadzenia przeterminowanych lekarstw, który został umieszczony w aptece w Lipsku, ul. Rynak 7 a.

Przeterminowane leki to odpady niebezpieczne, które – ze względu na dużą aktywność biologiczną - stanowią bardzo poważne zagrożenie dla środowiska. Powinny być one gromadzone selektywnie, a następnie utylizowane w spalarniach odpadów medycznych lub gromadzone na składowiskach odpadów niebezpiecznych.

Do konfiskatora można wrzucać lekarstwa w postaci tabletek, drażetek, ampułek, maści, proszków, syropów, kropli, aerozoli. Nie wrzucamy natomiast termometrów, używanych igieł i strzykawek

Informacje na ten temat można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lipsku pod nr tel. (087) 64 22 703.

Burmistrz Lipska
Małgorzata Cieśluk

Urząd Miejski w Lipsku

16 - 315 Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
tel.: 87 64 22 700
fax.: 87 64 22 705

gmina@lipsk.pl

Godziny pracy urzędu

Poniedziałek - 7:15 - 15:15
Wtorek - 7:15 - 15:15
Środa - 7:15 - 15:15
Czwartek - 7:15 - 15:15
Piątek - 7:30 - 15:30
Sobota, niedziela  - nieczynny 

Konto bankowe

BS SUWAŁKI o/LIPSK

46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Dane do faktur

Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

NIP: 846 – 15 – 97 – 158