OCHRONA ŚRODOWISKA

Pojemniki przeznaczone do selektywnego zbierania baterii

Polacy rocznie zużywają ok. 240 milionów jednorazowych baterii, które w większości przypadków zawierają metale ciężkie, takie jak ołów, rtęć, kadm,, nikiel, cynk, nieulegające neutralizacji i redukcji oraz wiele innych szkodliwych substancji.

Baterie w zależności od ich rodzaju, zawierają różną ilość substancji szkodliwych dla środowiska, należy zatem zbierać wszystkie zużyte baterie i przekazywać je do punktów selektywnej zbiórki. Niezależnie od ich składu chemicznego, ich wpływ na nasze życie i zdrowie nie jest obojętny. Odzyskanie baterii i ich odpowiednie przetworzenie jest możliwe tylko po oddzieleniu ich od strumienia pozostałych odpadów komunalnych.

Z przyjemnością informujemy mieszkańców, że na terenie naszej gminy, w wyznaczonych punktach zlokalizowano specjalne pojemniki przeznaczone do selektywnego zbierania baterii. Można do nich wrzucać wszelkiego rodzaju zużyte baterie, łącznie z bateriami do telefonów i zegarków.

Jeżeli zdecydujesz się na zbieranie zużytych baterii i oddawanie ich do jednego z punktów selektywnej zbiórki, wyznaczonych
w naszej gminie, zadbasz tym samym o środowisko naturalne dla siebie i dla przyszłych pokoleń.

L.p.

Nazwa placówki

Adres
1. Szkoła Podstawowa w Lipsku Lipsk, ul. Szkolna 1
2. Gimnazjum w Lipsku Lipsk, ul. Szkolna 1
3. Szkoła Podstawowa w Rygałówce Rygałówka
4. Szkoła Podstawowa w Lipsku, Filia w Krasnem Krasne
5. Szkoła Podstawowa w Bartnikach Bartniki
6. Urząd Miejski w Lipsku Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2
7. Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku Lipsk, ul. Grodzieńska
8. Bank Spółdzielczy w Suwałkach, O. w Lipsku Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/1
9. Przedszkole w Lipsku Lipsk, ul. Miejska
10. Poczta w Lipsku Lipsk, ul. Żłobikowskiego 1

Urząd Miejski w Lipsku

16 - 315 Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
tel.: 87 64 22 700
fax.: 87 64 22 705

gmina@lipsk.pl

Godziny pracy urzędu

Poniedziałek - 7:15 - 15:15
Wtorek - 7:15 - 15:15
Środa - 7:15 - 15:15
Czwartek - 7:15 - 15:15
Piątek - 7:30 - 15:30
Sobota, niedziela  - nieczynny 

Konto bankowe

BS SUWAŁKI o/LIPSK

46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Dane do faktur

Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

NIP: 846 – 15 – 97 – 158