Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Drukuj

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone lub wykluczone w przetargu: "Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców w gminie Lipsk"

Czytaj więcej