Sprawy - Działalność gospodarcza

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Załącznik 1 - Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Załącznik 2 - Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych