Dotowanie programu pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lipsk"

Drukuj

Gmina Lipsk informuje, że realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lipsk”
jest dotowana na podstawie umowy nr 082/14/B-OZ/AZ-052/DA z dnia 27.06.214 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.