OCHRONA ŚRODOWISKA

Obwieszczenie Burmistrza Lipska

o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lipsk na lata 2012 – 2015 z perspektywą na lata 2016 – 2019” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz, 150 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowywania

projektu  aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lipsk na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016 -2019” wraz z prognozą jego oddziaływania na środowisko.

Projekt zostanie skierowany do konsultacji społecznych po opracowaniu.

Burmistrz Lipska
mgr Małgorzata Cieśluk

Urząd Miejski w Lipsku

16 - 315 Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
tel.: 87 64 22 700
fax.: 87 64 22 705

gmina@lipsk.pl

Godziny pracy urzędu

Poniedziałek - 7:15 - 15:15
Wtorek - 7:15 - 15:15
Środa - 7:15 - 15:15
Czwartek - 7:15 - 15:15
Piątek - 7:30 - 15:30
Sobota, niedziela  - nieczynny 

Konto bankowe

BS SUWAŁKI o/LIPSK

46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Dane do faktur

Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

NIP: 846 – 15 – 97 – 158