OCHRONA ŚRODOWISKA

Dofinansowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Lipsk

Urząd Miejski w Lipsku informuje, iż jest w trakcie przygotowywania wniosku o dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, z udziałem środków Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu priorytetowego „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne – część III: Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Wysokość dotacji WFOŚiGW w Białymstoku może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych.

Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone zadania z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest zgłoszone i ujęte w inwentaryzacji wyrobów zwierających azbest z terenu gminy Lipsk.

Finansowane będą koszty związane z:

  1. demontażem pokrycia lub innych wyrobów zawierających azbest,
  2. transportem odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia poprzez składowanie,
  3. unieszkodliwianiem poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku.

UWAGA: Nie będą finansowane koszty związane z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego. Środki na ten cel musi posiadać właściciel obiektu.

Wysokość dotacji WFOŚiGW w Białymstoku może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych.

Dofinansowanie nie obejmuje podmiotów, które we własnym zakresie zleciły demontaż, transport i/lub przekazały do unieszkodliwienia wyroby zawierające azbest.

O dofinansowanie do WFOŚiGW mogą wystąpić jednostki samorządu terytorialnego na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów, których właścicielami są jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Wnioski wg załączonego wzoru należy składać w terminie od 17 września do 15 października 2012 r. w Urzędzie Miejskim w Lipsku, pok. nr 17.

Wszelkich informacji udziela p. Anna Czarnecka – Orpik, tel. (87) 64 22 703, e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na podstawie złożonych wniosków zostanie oszacowany zakres i koszt prac, a sam wniosek  gmina Lipsk złoży do 15.12.2012 r.

Granicznym terminem zakończenia zadania ustalonym przez WFOŚiGW w Białymstoku jest 31.10.2013 r, co oznacza, że do tego terminu prace związane usuwaniem eternitu muszą być zakończone.

Pliki do pobrania:

ZARZĄDZENIE NR 155/12 BURMISTRZA LIPSKA z dnia 14.09.2012 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dofinansowania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy Lipsk na rok 2012
Wniosek o dofinansowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy Lipsk na rok 2012
Wniosek o dofinansowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy Lipsk na rok 2012 (wersja edytowalna)
Oświadczenie
Oświadczenie (wersja edytowalna)

Urząd Miejski w Lipsku

16 - 315 Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
tel.: 87 64 22 700
fax.: 87 64 22 705

gmina@lipsk.pl

Godziny pracy urzędu

Poniedziałek - 7:15 - 15:15
Wtorek - 7:15 - 15:15
Środa - 7:15 - 15:15
Czwartek - 7:15 - 15:15
Piątek - 7:30 - 15:30
Sobota, niedziela  - nieczynny 

Konto bankowe

BS SUWAŁKI o/LIPSK

46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Dane do faktur

Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

NIP: 846 – 15 – 97 – 158