Informacja

Drukuj

Urząd Miejski w Lipsku informuje, że na realizację zadania pod nazwą ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lipsk w 2013 roku została przyznana Gminie Lipsk dotacja

ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 56.624,42 złotych. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi 100 % kosztów kwalifikowanych.